Crkva sv. Vicenza danas gotovo u središtu Vele Luke podignuta je, kako natpis na njenu pročelju svjedoči, 1589. a dao ju je sagraditi član imućne korčulanske plemićke obitelji Ismaeli, vjerojatno Vicko, koji je živio u to vrijeme. Ovo ime bilo je inače često u njegovoj obitelji. Crkvica je malena, sada gotovo nezamjetna u okolnoj izgradnji. Doista je šteta da ovaj, za Velu Luku značajan povijesni spomenik, nije bolje istaknut, okružen zelenilom i slobodnim prostorom što bi mu, premda skromnom, dalo ambijentalni i povijesni značaj koji neosporno zaslužuje.
I ova crkva usmjerena je pravilno istok-zapad, podignuta u razini ulice, građena od većih grubo obrađenih razmjerno pravilnih kamenih kvadara. Na pročelju su jednostavna vrata okružena kamenim dovratnicima, nadvratnik je skromno profiliran, desno do ulaza je škropionica. Iznad portala uzidana je ploča s uklesanim, ranije spomenutim, natpisom koji glasi:
"1589 - sebbije - plemich Zmaiko - sagradi - od sastave - kapelanije - do sagradie - cerkve svetoga - Josipa - Lučanom za bogostovie - služila."

Pročelje završava lijepim malenim zvonikom na preslicu s jednim otvorom urešenim pri dnu i sa strane te uz zaobljeni otvor plitkom profilacijom koja se širi cijelom plohom, gornji dio sa strana ukrašavaju volute. Na tom malenom, skromnom zdanju ovaj renesansni motiv doimlje se svečano, upravo dirljivo. Stražnji i pobočni zidovi crkve jednake su građe: Tu je po jedan kvadratni prozor. Treba spomenuti i niske kamene klupice koje se nalaze na podnožju pročelja i produljuju s obiju strana na dio pobočnih zidova. Dvostrešni krov pokriven je sada crijepom, prvobitno vjerojatno kamenim pločama.

Crkveni zidovi vrlo su debeli, jednobrodnu unutrašnjost natkriva niski široki bačvasti svod izveden od grube kamene građe. Sada su sljubnice između kamenova izrazito naglašene - tamne (cementne), što odstupa od prvobitna izgleda zasigurno potpuno žbukane ponutrice. Kao jedini ukras u sredini svoda ugrađena je kamena rozeta - zapravo kvadratni kamen (kocka) s grubo klesanim povijenim listovima. Žbuka je sačuvana samo na zidu iza oltara. Na oltarnom je stolu, građenom od većih kvadara debela, jednostavno profilirana kamena ploča te kip sv. Vicenza standardni uvozni rad 19. st. od sadre. Stara oltarna slika je nedavno restaurirana i nalazi se u Župnoj kući.

Korišteni djelovi tekstova dr. Alene Fazinić iz zbornika "Vela Luka ne putu samosvojnog razvoja",
grupa autora, Vela Luka, 2000.


w