Dalmatinska klapska pjesma predstavlja dio kulturnog identiteta veloluèkog podneblja i njegovih µitelja. Ona ispunjava duhovni µivot mnoħtva amatera, formira glazbeni ukus i ħiri horizonte.

Od 1962. godine do danas okupljaju se razne klape:

Oktet
Vela Luka
1962. g.
Klapa
Hum
1970. g.
Klapa
Zaliv
1972. g.
Klapa
Fortuna
1973. g.
Klapa
Vela Luka
1975. g.
Klapa
Oħjak
1976. g.
Klapa
Greben
1987. g.
Klapa
Levut
1994. g.
Klapa
Lanterna
1995. g.
Klapa
Proizd
2001. g.
Klapa
Ova klapa
2004. g.

 

 


velaluka.info