Nakon dugogodišnjeg okrilja KUD-a "Hum", folklorna skupina "Mafrina" je obnavljanjem kumpanije (plesa od boja) dobila zalet, da sa svojim starim i novim članovima formira folklorno društvo koje će objedinjavati cjelokupni velolučki folklor. Nakon nekoliko sastanaka Inicijativnog odbora odlučeno je da se društvo nazove "Kumpanija", a da sadrži više odjela: plesni (Mafrina), kumpanijski, glazbeni, odjevni i govorni. Zadatak društva je društveno i stručno vrednovanje tradicijskih oblika folklorne baštine, vodeći računa o njihovom temeljnom sadržaju.
Osnivačka skupština održana je 7. lipnja 2001. godine u prostoriji Centra za kulturu. Skupštinu je otvorio i vodio predsjednik Inicijativnog odbora Sreten Žuvela. Prema dnevnom redu donešena je odluka o osnivanju, prihvaćen je Statut društva i imenovani su članovi Izvršnog, Nadzornog i Stručnog odbora, te Suda časti.

Prvi Izvršni odbor:
1.
Sreten Žuvela
- predsjednik
2.
Želimir Maričić
- potpredsjednik
3.
Tanja Vučetić
- tajnica
4.
Aljoša Padovan
- blagajnik
5.
Milan Oreb
6.
Hrvoje Marinović
7.
Tonko Gugić

U nepune dvije godine F.D."Kumpanija" postalo je okosnica kulturnih događanja u mjestu. Glavni javni nastup izvodi se svake godine 19. ožujka na pijaci ispred župne crkve za blagdan sv. Josipa koji se slavi kao Dan Općine Vela Luka.
Ostali javni nastupi događaju se u sklopu "Veloluških svečanosti".
Zapaženi su nastupi u Dubrovniku (rujan 2001.) u sklopu priredbe "Rujanski dani otoka Korčule" i u Zagrebu (lipanj 2002.) u dvorani "Vatroslav Lisinski".
Gostovanje u španjolskom gradu Alicante (prosinac 2001.) po pozivu udruge
"Moros y Cristianos" afirmiralo je društvo kao poslanika hrvatske kulture u svi
jetu.

 

 


kumpanija@velaluka.info