Druga je polovica XIX. st., jedno od najznačajnijih, ako ne i najznačajnije razdoblje, u povijesti Vele Luke.

Naime, u tih pedesetak godina dovršen je proces njenog razvoja do potpune samostalnosti u crkvenom, teritorijalnom i političkom pogledu. Izgradnja crkve i utemeljenje samostalne crkvene župe sredinom te uspostava samostalne političke općine na kraju XIX. st. uistinu su bili događaji koje bih nazvao povijesnim međašima koji su trasirali put daljnjem razvoju i napretku Vele Luke.

Taj put samosvojnog razvoja Vele Luke nije bio ni jednostavan ni lak. To je bio dug i težak put na kojem su stajale brojne prepreke, vrebale zamke isprepletene raznim smisalicama ne samo nižih nego i viših državnih vlasti i institucija.

  Gospodarski razvoj i izgradnja mjesta
  Razvoj prosvjetno-kulturnog života
  Gradnja crkava i kapela
  Uspostava samostalne općine
  Djelatnost političkih stranaka

Korišteni djelovi tekstova dr. Franko Oreb, Vela Luka od druge polovice XIX. stoljeća do I. svjetskog rata, iz zbornika "Vela Luka ne putu samosvojnog razvoja", grupa autora, Vela Luka, 2000.

 

 
 
1/6
 

 


velaluka.info - infogr@f tel. 020 814 144