Zahtjev
za smještaj u Dom
pdf pdf 


Dom za stare i nemoćne osobe Vela Luka započeo je s radom krajem 1988. godine. Od samog početka obavlja se osnovna djelatnost stalnog smještaja, pružanja usluga stanovanja, prehrane, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i organiziranja korištenja slobodnog vremena starijim i nemoćnim osobama. Trenutno je u domu smješteno 67 korisnika.
Od 1995. godine započelo se i s izvaninstitucionalnom djelatnošću pomoći i njege u kući, koja trenutno obuhvaća 39 osoba.
Objekt je smješten uz samu obalu u zdravstveno-socijalnom području dubokog zaljeva Vele Luke. Svaka stambena jedinica ima balkon, garderobni predprostor i kupaonicu. Na drugom katu se smještavaju osobe kojima je potrebna pojačana njega u kontinuitetu 24 sata.

Zajednički prostori i eksterijer Doma su veliki i omogućavaju smještenim korisnicima organiziranu razonodu i okupaciju.

Potrebna dokumentacija za prijam u dom

 

Zamolba s sljedećim prilozima:

-

Zamolba

-

Domovnica - original

-

Rodni list - original

-

odsječak zadnje mirovine;

-

Zdravstvena svjedodžba – izdana od liječnika opće prakse

-

liječničko uvjerenje da osoba ne boluje od duševnih i zaraznih bolesti;

-

Izjava o plaćanju troškova Domu (eventualnih iznad mirovine ili inih primanja)od strane obveznika plaćanja koji je u radnom odnosu i ovjerena kod javnog bilježnika;

-

Izjava o preusmjeravanju mirovinskih i inih primanja Domu ovjerena kod javnog bilježnika;

-

Preslika: osobne iskaznice,  zdravstvene iskaznice i police dopunskog zdravstvenog osiguranja potencijalnog korisnika usluga
             - osobne iskaznice obveznika plaćanja

 


Cijene smještaja

Pokretni korisnici u 1/1 2 400,00 kn
Pokretni korisnici u 1/2 2 200,00 kn
Pokretni korisnici u 1/3 2 000,00 kn
Polupokreni korisnici u 1/1 2 800,00 kn
Polupokreni korisnici u 1/2 2 600,00 kn
Polupokreni korisnici u 1/3 2 400,00 kn
Nepokretni korisnici u 1/1 3 000,00 kn
Nepokretni korisnici u 1/2 2 800,00 kn
Nepokretni korisnici u 1/3 2 600,00 kn
Dodatak za dijetalnu prehranu po danu 8,00 kn
Dodatak za serviranje hrane u sobi za Pokretne korisnike po obroku 5,00 kn