Na prvim izborima za Općinsko vijeće Vele Luke održanim 07. veljače 1993. godine koje je bilo sastavljeno od 16 vijećnika, po dvojnome sistemu biranja (izborne liste i izborne jedinice), zastupljenost stranaka bila je:

Hrvatska Demokratska Zajednica
HDZ
8
vijećnika
Socijal Demokratska Partija
SDP
2
vijećnika
Dalmatinska Akcija
DA
1
vijećnik
Koalicija - HDZ / Hrvatska Narodna Stranka
HDZ / HNS
5
vijećnika

Kao većinska stranka HDZ je sastavio Poglavarstvo na čije je čelo kao prvi Načelnik izabran gosp. Sreten Žuvela.


13. travnja 1997. godine održani su drugi izbori za organe vlasti općine Vela Luka, a Općinsko vijeće bilo je sastavljeno:

Hrvatska Demokratska Zajednica
HDZ
8
vijećnika
Socijal Demokratska Partija
SDP
6
vijećnika
Hrvatska Seljačka Stranka
HSS
1
vijećnik
Hrvatska Socijalno Liberalna Stranka
HSLS
1
vijećnik
         

Izvršna vlast sastavljena je koaliranjem stranaka HDZ + HSS + HSLS, a za Načelnika općine ponovno je izabran Sreten Žuvela (HDZ).


Izborima 20. svibnja 2001. godine sastavljeno je Općinsko vijeće od 13 vijećnika predstavnika stranaka:

Socijal Demokratska Partija / HSLS
SDP/HSLS
8
vijećnika
Hrvatska Demokratska Zajednica
HDZ
4
vijećnika
Hrvatska Seljačka Stranka
HSS
1
vijećnik
         

Koalicija SDP/HSLS zajedno s HSS-om sastavila je općinsko Poglavarstvo a za Načelnika općine izabran je Tonko Gugić (SDP).

 

 


velaluka.info - infogr@f tel. 020 814 144

 

HSLS
HSP
SDP